Plan C – The Flemish Transition Network (in Dutch)

, , Leave a comment

Wat doet Plan C? De missie van Plan C is het versnellen van doorbraken in duurzaam materialenbeheer. Onze drie kernactiviteiten hiervoor zijn visievorming, het activeren van een lerend netwerk, en het ondersteunen en versterken van transitie-experimenten.

Plan C is er van overtuigd dat duurzamer materialenbeheer alleen maar kan gebeuren in samenspraak met verschillende actoren. De Plan C community brengt daarom mensen uit verschillende maatschappelijke geledingen samen om, met het oog op kruisbestuiving, samen te leren en elkaar te versterken.

Complexe veranderingsprocessen, zoals de omslag naar een samenleving die duurzaam omgaat met haar materialen, vragen om specifieke aanpakken. Plan C steunt haar werking daarom op de laatste inzichten in de theorie en praktijk van systeeminnovatie (inclusief transitie governance).

PlanCWat
Share
 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published